لطفاً جهت دریافت پاسخ سریع، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید. آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گروه اقتصاد کدپستی: 1437774681 ایمیل  eco.bookreview@gmail.com

 


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image