نقدنامه اقتصاد فعالیت علمی خود را با هدف گسترش ادبیات نقد کتب و برنامه های اقتصادی در جامعه علمی ایران و بررسی ابعاد گوناگون این مسأله از سوی صاحب نظران داخلی و بین المللی، به ویژه بازشناسی ابعاد آن در متون و منابع دانشگاهی آغاز کرده است و از پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه دعوت می‌کند با ارسال مقالات ارزشمند خود در زمینه‌های زیر، مجله را آینه تأملات نظری خود قرار دهند:

-        بررسی و نقد منابع درسی اقتصاد؛

-        بررسی و نقد برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در رشته‌ اقتصاد

-        بررسی و نقد شیوه‌های اجرایی و نتایج برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در رشته‌های علوم انسانی؛

-        شناسایی مسائل و چالش‌های رشته‌های اقتصاد و بررسی و معرفی راه حل‌های مناسب؛

-        بررسی و تبیین نقش اقتصاد در ارتقای فرهنگ جامعه؛

-        بررسی و تبیین نقش اقتصاد در پیشرفت دیگر علوم؛

-        به‌کارگیری سیاست‌ها و راه‌کارهای مناسب برای انطباق اقتصاد با مفاهیم و اصول اسلامی.