بی تردید، نقد و بررسی متون علمی دانشگاهی و برنامه های آموزشی، نقش مهمی در پرورش تفکر نقادانه و ایجاد روحیه ی نقد و نقد پذیری در محافل دانشگاهی ایفا می کند. در همین راستا، مجله « نقدنامه علوم اقتصادی » به صاحب امتیازی «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» و  با هدف انتشار مقالات حوزه نقد کتب دانشگاهی، مقاله­ ها و پایان نامه ­ها شروع به فعالیت کرده است.