نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کتاب ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، دربرگیرنده‌ منظرهایی جدید است در زمینه این سوال که چطور می‌توان با کمک ظرفیت سازی در این کشورها، احتمال موفقیت را بالا برد. این کتاب با اتکا به درس آموخته‌های حاصل از شش دهه تحقیق و تجربه ظرفیت سازی موفق، به تعریف شرایط لازم برای موفقیت در این امر پرداخته و معتقد است تغییرات بنیادی در ذهنیت جنبه‌ای بسیار مهم برای کشورهای درحال توسعه است. در عین حال این کتاب، موضوع ظرفیت سازی را در ارتباط با کارآفرینی (و به‌طور خاص کارآفرینی  زنان)، بازگشت مهاجران، مبارزه جدی با فساد مورد مداقه قرار داده و این‌ها را پیش‌ران‌هایی اساسی برای توسعه پایداردر این کشورها برمی‌شمرد. این کتاب تالیف جمعی از پیشگامان تحقیق و دارای تجربه در ظرفیت سازی در این کشورها بوده و تمامی نویسندگان تجربه‌های قابل توجهی در این حوزه در کشورهای آفریقایی، آسیایی، منطقه خاور میانه، جزایر کاراییب، آمریکای شمالی و اروپا دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

review of "Capacity building in developing and emerging countries: from the transformation of mentality to the promotion of entrepreneurship and participation of expatriates"

نویسنده [English]

  • Farzaneh Mir Shah Velayati

Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The book contains new perspectives on the question of how capacity building in these countries can increase the likelihood of success. Relying on the lessons learned from six decades of successful research and experience in capacity building, this book defines the conditions for success and believes that fundamental changes in mentality are a very important aspect for developing countries. At the same time, the book examines the issue of capacity building in relation to entrepreneurship (and in particular women entrepreneurship), the return of immigrants, the serious fight against corruption, and these as key drivers for sustainable development in these countries. This book is the work of a group of research pioneers with experience in capacity building in these countries and all authors have significant experience in Africa, Asia, the Middle East, the Caribbean, North America and Europe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • entrepreneurship
  • capacity building
  • sustainable development