نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بحران مالی قرن بیست و یکم سبب شد تا از جنبه‌های مختلف به علل و عواقب آن و هم‌چنین راهکارهای لازم برای پیش‌بینی چنین بحران‌هایی در آینده پرداخته شود. بخشی از کتب و مقالات به وظایف دستگاه‌های نظارتی در این زمینه پرداختند و نقدهایی بر شیوه نظارت و قوانین نظارتی و وظایف ناظران ارائه کردند. کتاب نظارت مالی در قرن بیست ویکم یکی از این نمونه نوشته است و فصول آن بر اساس مجموعه‌ای از مقالات توسط نویسندگان مختلف برای تبیین علل و نقاط ضعف نظارت مالی، عمدتاً در کشورهای اروپایی و به خصوص هلند گردآوری و با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجمه شده است. هرچند که در یک جمع‌بندی کلی می‌تواند انتشار و انجام چنین فعالیت‌هایی شناختی از وضعیت نظارتی در کشورهای دنیا داشته باشد، اما نحوه تبیین و هم ترجمه آن، دچار کاستی‌هایی است که نقد حاضر هم به لحاظ محتوایی و هم ترجمه به این موضوع می‌پردازد. . عمده مقالات مربوط به حوزه کشورهای اروپایی و بخصوص حوزه اسکاندیناوی است. نقش مقالات مرتبط با کشور هلند در این میان پررنگ‌تر است. با توجه به اینکه بحران‌های مالی جهانی نقشی اثرگذار بر همه کشورهای جهان هستند شناخت نقش ناظران در پیش‌گیری از بحران‌های مالی در کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد و این موضوع در کشور ما نیز که در بسیاری از موارد مشکلات را به دلیل ضعف نهادهای نظارتی مرتبط دانسته‌اند، اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. معرفی اثر و ویژگی‌های آن در بخش‌های دوم و سوم صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

review of "Financial Supervision in 21th century"

نویسنده [English]

  • Fatollah Tari

Allame tabatabaee University, Tehran.iran

چکیده [English]

The Global financial crisis has led to explore the causes and consequences, as well as the necessary solutions and to predict such crises in the future. Some of the books and articles dealt with the tasks of the oversight bodies in this area and provided critiques on the oversight practices, oversight rules, and oversight duties. Financial Supervision in the 21st Century and its chapters are based on a collection of articles by authors to explain the strength and weaknesses of financial supervision, mainly in European countries, especially the Netherlands. There are shortcomings that the current review addresses both in terms of content and translation. Most of the articles are related to European countries, especially Scandinavia. The role of articles related to the Netherlands is more prominent in this regard. Given that global financial crises have a role to play in all countries of the world, recognizing the role of observers in preventing financial crises in different countries is very important, and this issue in our country, which in many cases has been linked to problems due to weak regulatory institutions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial crisis
  • micro and macro prudential monitoring
  • regulatory rules